เขา-bg

การทำความสะอาดอุตสาหกรรมและสถาบัน

การทำความสะอาดอุตสาหกรรมและสถาบัน

ด้วยการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมและการเกษตร ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและให้การรับประกันสำหรับห่วงโซ่อุตสาหกรรมด้วยความเร่งของกระบวนการบูรณาการทั่วโลก พื้นที่สาธารณะและโรงพยาบาลต่างต้องการการป้องกันและกำจัดโรคระบาดมากขึ้น

การทำความสะอาดอุตสาหกรรมและสถาบัน

ชื่อ INCI

หมายเลข CAS

ชื่อ INCI

หมายเลข CAS

ชื่อ INCI

หมายเลข CAS

บิต 10% CAS No.2634-33-5 บิต 20% CAS No.2634-33-5 Bronopol CAS No.52-51-7
ดีดีเอบี 80% CAS No.2390-68-3 DCMX CAS No.133-53-9 PCMX CAS No.88-04-0
กลูตาราลดีไฮด์ 50% CAS No.111-30-8 PVP-K90 PVP-I CAS No.25655-41-8
MIT&CMIT 1.5 CAS No.26172-55-4+55965-84-9 ไอโซโพรพิล เมทิลฟีนอล (IPMP ) CAS No.3228-02-2

โพสต์เวลา: Jun-09-2021